Geen categorie

Studiedag ‘samen geestelijk gezond’

Op donderdag 18 december 2014 organiseert VVGG, de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, de studiedag ‘samen geestelijk gezond’, over de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg. “Het doel van vermaatschappelijking is dat mensen met kwetsbaarheden of beperkingen een zo ‘gewoon’ mogelijk leven…

Avondlezing Axel Liégeois

Op 13 november 2014 geeft professor Axel Liégeois de lezing ‘Autonomie en afhankelijkheid in de langdurige zorg. Een pleidooi voor verbondenheid en verantwoordelijkheid’ in ons PC. Prof Liégeois is hoogleraar praktische theologie aan de KU Leuven en stafmedewerker ethiek bij…

Studiedag ‘Dit is geen bed!’

Op donderdag 23 oktober 2014 organiseert de Contactgroep Psychiatrische Deeltijdbehandeling de studiedag ‘Dit is geen bed!’ over het therapeutisch aanbod tussen residentiële en ambulante behandeling. De studiedag vindt plaats in het psychiatrisch ziekenhuis Duffel en inschrijven kan tot uiterlijk 13 oktober.…

Cursus Davidsfonds najaar 2014

Stefaan Baeten, algemeen directeur van PC Sint-Hiëronymus, geeft i.s.m. Davidsfonds Academie in het najaar de cursus ‘Van gesloten gesticht naar open centrum – De geschiedenis van het psychiatrisch ziekenhuis’. Omschrijving ● De evolutie van waanzin naar geestelijke gezondheid ● Gestichten en…