Boek ‘Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.’

Hans Meganck, PC Sint-Hiëronymus en Uitgeverij LannooCampus hielden op vrijdag 19 september 2014 de boekvoorstelling van Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen.

Het boek is een dagboek, geschreven door Hans, dat start aan het begin van zijn vrijwillige opname in een psychiatrisch centrum omwille van een depressie. Het is een openhartig verhaal over zijn herstelproces dat met vallen en opstaan gepaard gaat. Hij beschrijft wat voor hem moeilijk was, en waar hij bij aanvang tegenaan botste, maar hij vertelt ook op welke wijze zijn opname heeft bijgedragen tot zijn herstel. Ook de confrontatie met het taboe dat nog steeds rond GGZ hangt, geeft hij weer.

In het boek komen evenzeer enkele hulpverleners aan het woord, met name dr. Stephan De Bruyne (psychiater), Marjolein Deceulaer (stafmedewerker herstelondersteunende zorg) en Niki De Prijcker (psychiatrisch verpleegkundige).

Het boek wordt uitgegeven via LannooCampus (zie http://www.lannoocampus.be/depressief)

Enkele foto’s van de boekvoorstelling: