Avondlezing prof. dr. Delespaul

Op donderdag 12 november 2015 verwelkomen we prof. dr. Philippe Delespaul voor de avondlezing ‘Herstelgerichte zorg. Naar een professionele hulpverlening gericht op autonomie.’ 

Prof. dr. Philippe Delespaul is professor in Innovations in Mental Health in de School for Mental Health & Neuroscience van de Universiteit van Maastricht. Tevens is hij klinisch psycholoog en programmaleider Integrale Zorg en Psychotische Stoornissen in het Zorgbedrijf Volwassenen en Kenniscentrum Psycope te Mondriaan.

Prof. dr. Delespaul over zijn lezing:
“De afgelopen jaren is er, mede vanuit de cliëntenbeweging, meer aandacht gekomen voor herstel. Soms wordt dit voorgesteld als een persoonlijk domein van de patiënt waar de hulpverlening geen rol speelt. De hulpverlening trekt zich terug uit de zorg voor de ‘onbehandelbaren’ en laat dit over aan een andere sector die schade beperkt en zich richt op maatschappelijke participatie en persoonlijk herstel. Er wordt voor de zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) gepleit voor een geïntegreerde hulpverlening met een sterke psychiatrische betrokkenheid en een herstelfaciliterende focus. Dit biedt het perspectief om op termijn de meeste kansen te benutten.”

Deze lezing richt zich naar hulpverleners en start om 20.00 uur in de sporthal van ons psychiatrisch centrum. Inschrijven vooraf is niet nodig.

Er werd voor deze lezing accreditering aangevraagd, nl. 2 C.P. in rubriek 6, ethiek en economie.