Author Archive for Katlijne Hanssens

Bedankt!

Onze Herstelweek BinnensteBuiten zit er op. Het was een fantastische week met veel dynamiek, inhoud en verbondenheid. Bij deze wensen we alle deelnemers van harte te danken, samen werd dit opnieuw een editie om niet meer te vergeten!

Infoavond voor familie en naastbetrokkenen over een psychotische kwetsbaarheid of bipolaire stoornis

Op woensdag 18 maart 2015 (19.00 tot 21.00 uur, leefruimte afdeling Largo) organiseert ons zorgprogramma psychosezorg een infoavond voor familieleden en naastbetrokkenen. Tijdens deze avond geven een psychiater en psycholoog van het zorgprogramma u meer informatie over de medicamenteuze en (psycho)therapeutische behandeling van…

Presentaties studienamiddag

Op dinsdag 3 maart organiseerde ons PC i.s.m. de Belgische Vereniging voor Neuroverpleegkundigen de studienamiddag ‘Hoe omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen?’ in Odisee, campus Waas. Gastsprekers waren dhr. Stefaan Baeten, prof. Chris Gastmans, mevr. Kristien Scheepmans en dhr. Eddy Deproost. Alle powerpointpresentaties…

Infoavond psychose en manie (voor familie)

Op woensdag 4 maart organiseert ons zorgprogramma psychosezorg een infoavond ‘Psychose en manie. Informatie over psychotische kwetsbaarheid en bipolaire stoornis’ voor familieleden. Op deze avond wordt stilgestaan bij het ontstaan en verloop van een psychose en de verschillende stemmingsepisodes die voorkomen…

Herstelweek 2015

De projectvoorstellen voor onze Herstelweek 2015 (maart) zijn ondertussen ingediend. Reeds voor de derde maal organiseert ons PC een week voor en door cliënten en personeelsleden samen waar het thema ‘herstel’ centraal staat. Naast de interne projecten, workshops en events…